IQtestovi.com
Šta je Test, a šta je IQ? 

Test je sredstvo kojim se mjeri jedan fragment ponašanja, a količnik inteligencije (IQ - inteligence quotient) predstavlja odnos između skora (rezultata) koji ispitanik postiže na određenom testu inteligencije i skora koji postiže prosječna osoba istog kalendarskog uzrasta na istom testu, kada su oba skora izražena istim načinom obilježavanja. Objašnjenje fenomena inteligencije zahtjevalo bi puno prostora. Postoje psihometrijske metode za odredivanje koeficijenta, kao i razni kriterijumi koje se uzimaju u obzir kada se vrši mjerenje. Grubo rečeno koeficijent inteligencije predstavlja količnik vaših sposobnosti prikazanih na testu i životne dobi.

Riječ inteligencija potiče od latinske riječi inteligere i znači razumeti, shvatiti.

Procjenjivanje inteligencije
U procjenjivanju inteligencije kao složene psihičke funkcije uzimaju se u obzir opšta sposobnost ličnosti (G-faktor ili generalni faktor) i mnoge naročite sposobnosti (S-faktori ili specifični faktori). Inteligencija se ne određuje samo na osnovu izrazite karakteristike jedne određene sposobnosti, ako druge opšte sposobnosti nisu prisutne. Tada se obično govori npr. o prosječnoj inteligenciji sa posebnom nadarenošću za neku određenu sposobnost. U ovakvim slučajevima se nerjetko sreće nešto niža inteligencija, nego što bi se možda čak očekivalo. Ovakvo razmatranje podjelom na glavni i na specifične faktore koji određuju inteligentnost osobe nailazi na kritike autora koji se zalažu za multifaktorijalnu teoriju inteligencije, koja u obzir uzima sve relevantne sposobnosti. Za procese inteligencije potrebno je funkcionisanje i drugih psihičkih funkcija, kao što su svijest, opažanje, mišljenje, pamćenje, koje su neophodne za normalno odvijanje procesa inteligencije. Po teoriji o nasljeđu razmatra se genetska uslovljenost u razvoju inteligencije. Pritom se navodi veliki značaj činilaca sredine koji aktiviraju genetsko nasljeđe i potom razvijaju inteligenciju do stepena određenog u genetskom kodu jedinke. Do ovih shvatanja došlo se dugogodišnjim proučavanjem razvoja inteligencije kod blizanaca koji su živjeli u različitim sredinama zajedno ili odvojeno. Vrijeme u kojem se razvija inteligencija je predmet rasprave i neslaganja među mnogim istraživačima. Dok jedni tvrde da se inteligencija razvija do 15-16 godine, drugi smatraju da se procesi razvoja privode kraju oko 24-25 godine života. Ima autora koji su stanovišta da se inteligencija, a naročito kod pojedinih osoba, razvija čak i poslje 50. godine života.

Kako se mjeri inteligencija?
Prvi instrument namjenjen proučavanju kompleksnih mentalnih funkcija konstruisao je 1905. godine Binet, i to za potrebe izdvajanja djece koja usljed zastoja u mentalnom razvoju ne mogu da prate normalnu školsku nastavu. Prvih deset godina poslje objavljivanja, Binetov test i njemu slična sredstva korišcena su prvenstveno za ispitivanje djece ili umno zaostalih. Binet je standardizovao svoju skalu inteligencije samo do petnaeste godine starosti. Prakticari su, medutim, uvidjeli da se testovi inteligencije mogu upotrebljavati i za odrasle (najprije je to bila populacija kaznenih zavoda i psihijatrijskih klinika). Tek 1917. godine, kada je američka armija angažovala psihologe da bi joj pomogli pri klasifikaciji regruta, došlo je do šire upotrebe testova inteligencije u ispitivanju odraslih. Rat sa svojim potrebama za masovnim testiranjem doprinjeo je konstrukciji novih testova inteligencije koji su se mogli zadavati grupno ...

Prosječne ljudske osobe imaju IQ između 90 i 110. Nadarenima se smatraju oni čiji se IQ nalazi izmedu 120 i 140 po Katelovoj skali. Svi rezultati preko 140 predstavljaju izuzetno inteligentne osobe.
Ako je vaš koeficijent visok (preko 133), možete postati član mense ili čak internacionalne grupacije (preko 124). Test može da položi samo 2% ukupne populacije. Grubo rečeno koeficijent inteligencije predstavlja kolicnik vaših sposobnosti prikazanih na testu i životne dobi.

Šta znaci riječ Mensa?
Riječ Mensa na latinskom znaci "okrugli sto", što ukazuje na jednu od njenih osnovnih ideja - društvo jednakih, bez razlika po vjerskoj, polnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.


Net Partneri
| Najbolje Igrice | Radio Televizija | Besplatni Oglasi | Domaći Filmovi | Horoskop | Televizija | IQ Testovi | Drugarstvo | Internet TV | net Novine | Ponude | net TV | Sport | Televizija Online | Rezultati | Video Igrice | Vicevi | Godišnji Horoskop | TV uživo | Sanovnik | Slike | Video Klipovi | Radio Stanice | Live Televizija | Linkovi | Oglasi | NLO | Online Televizor | Domaće TV Serije | Dnevnik | Beogradski Oglasi | Ljubavni Horoskop | Izreke | Uživo TV | Igrice | Uživo Radio | Internet Muzika | Video | Muzički Spotovi | TV Program | Crtani | Zabavnik | net Oglasi | TV |
Powered by Simple PHP Blog Powered by PHP 5.6.40
eXTReMe Tracker